Monday the 27th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

Szkolne Dni Profilaktyki

 

    Zjawisko uzależnień zarówno od narkotyków, alkoholu jak i nikotyny staje się poważnym zagrożeniem dla życia społecznego. Nie można wobec tych zagrożeń być obojętnym.

    Podczas "Szkolnych Dni Profilaktyki" zachęcaliśmy uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie własne i innych oraz uwrażliwialiśmy na potrzeby drugiego człowieka. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie klas czwartych i szóstych kształtowali umiejętności odmawiania i podejmowania świadomych decyzji.

    Kolejnym krokiem był udział uczniów klas ósmych w warsztatach, w ramach programu profilaktycznego” Smak życia. Debata o dopalaczach”. Warsztaty prowadził terapeuta uzależnień  Tomasz Chełka z Fundacji „Młodzi w uzależnieniu”.

    Uczniowie klas siódmych i trzecich gimnazjum  uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Esterę Bartol z Komisariatu Policji w Trzciance. Mieli możliwość założenia NARKOgogli  i ALKOgogli .  W ten sposób uczniowie mogli się przekonać jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków. Spotkanie było  kolejnym etapem współpracy pomiędzy trzcianecką Policją a naszą szkołą.

   Klasy piąte mogły wykazać się wiedzą z zakresu uzależnień, biorąc udział w Szkolnym konkursie profilaktycznym „Nałogom mówię – NIE”.

  W świetlicy szkolnej prowadzone były działania ukierunkowane na zdrowe odżywianie. Dzieci pod opieką wychowawców świetlicy robiły zdrowe kanapki, wykonały plakat promujący zdrowy styl życia oraz wzięły udział w pogadance na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

  Młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne po hasłem „Promujemy zdrowy styl życia”.

   Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom za współpracę i wsparcie, które umożliwiły naszej społeczności zrealizowanie Szkolnych Dni Profilaktyki w tak atrakcyjnej formie.

 

                                                                                                                  Alina Sitkowska

Andrzejki w bibliotece szkolnej

W dawnych czasach wróżby i zabawy andrzejkowe przeznaczone były wyłącznie dla niezamężnych panien i miały charakter matrymonialny. Dziś wróżby andrzejkowe to ostatnia okazja do wesołej zabawy przed adwentem. Odprawia się je w wigilię św. Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada.

Rada Samorządu Uczniowskiego przygotowała taką formę zabawy w bibliotece szkolnej. Mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły w trakcie przerw śródlekcyjnych  30 listopada.

Przygotowania do kiermaszu 

Dnia 27.11.2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z uczniami klasy 5 e  i ich  Rodzicami. Podczas spotkania przygotowaliśmy ozdoby bożenarodzeniowe, które będzie można nabyć podczas kiermaszu świątecznego w dniu 4.12.2018r. (wtorek).

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami  na kiermasz

 

Aneta Kledzik 

„Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”

                                                                           Cyprian Kamil Norwid

 

            W myśl tych słów uczniowie dawnego Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance a obecnie Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowali bardzo dużo projektów związanych z naszą małą ojczyzną. Oprócz poznawania jej historii, ludzi, którzy ją tworzyli, zróżnicowanego języka, zachowanych zwyczajów, tradycji zbierali różne, już zabytkowe przedmioty. Z ogromnym zaangażowaniem gromadziła je p. Ewa Bogacz, nauczyciel historii. To dzięki jej pasji i przychylności Dyrekcji  SP-2 wygospodarowane zostało pomieszczenie, gdzie zbiory znalazły swoje miejsce. W ten oto sposób powstała Szkolna Izba Regionalna, której uroczyste otwarcie nastąpiło 27 listopada 2018 roku.

            W nastrojowej scenerii wystąpili z krótkim programem artystycznym uczniowie klas III gimnazjalnych wspomagani przez koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej. Myślą przewodnią były polskie tańce narodowe. Oprócz informacji zaprezentowali także fragmenty krakowiaka, kujawiaka, maryneczkę i poloneza. Mogliśmy także usłyszeć ludowe przyśpiewki. Muzyka ludowa, scenografia, stroje, charakteryzacja występujących i suto zastawiony stół przeniosły nas do czasów minionych. Zebrane w Szkolnej Izbie Regionalnej pamiątki wzbudzały ogromne zainteresowanie zwiedzających i budziły wspomnienia z dzieciństwa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy tej uroczystości próbowali prostych  wiejskich potraw typu: domowy smalec z chlebem i kiszonym ogórkiem, gotowana babka, suszone owoce, tradycyjny placek drożdżowy, podpłomyki i to właśnie one wzbudziły największe zainteresowanie wśród uczniów i szybko zniknęły.

            Miejsce to będzie służyło kolejnym pokoleniom uczniów i pomagało ocalić od zapomnienia to, co kształtowało ich pradziadków, dziadków, rodziców.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tworzeniu tego miejsca wspomnień, i tym, którzy swą obecnością uświetnili tę uroczystość.

Bogacz i W. Ostrowska