Wednesday the 19th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Dzień Przedmiotów Przyrodniczych  pod hasłem „Ekotropiciele”

 

19 marca 2019r. uczniowie klas VIII oraz III gimnazjalnych uczestniczyli w Dniu Przedmiotów Przyrodniczych, który odbywał się pod hasłem: „Ekotropiciele”.

Trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy brały udział w podchodach polegających na odnalezieniu rozmieszczonych na terenie szkoły stanowisk.

Drużyny rozwiązywały zadania przyrodnicze w sześciu kategoriach: woda, energia, ubranie, szkoła, transport i jedzenie

W tym czasie pozostali uczniowie klas pod opieką nauczycieli, rozwiązywali krzyżówki przyrodnicze i wykonywali plakaty promujące ekologię. Na sukces klasy przekładały się punkty zdobyte przez drużyny, jak również punkty uzyskane za poprawne rozwiązanie jak największej liczby krzyżówek. Po określonym czasie klasy zebrały się na holu w celu ogłoszenia wyników.

Pierwsze  miejsce zajęła klasa III b gimnazjalna.

W czasie trwania zajęć dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów oraz zdrową rywalizację.

Szczególne podziękowania składamy Harcerzom, którzy sprawili, by dzień ten przebiegał sprawnie i w atmosferze  dobrej zabawy.

W tym dniu miała też miejsce wystawa prac uczniowski z dziedziny fizyki i chemii.

W miesiącu lutym trwał konkurs z fizyki na wykonanie obwodów szeregowych i równoległych a z chemii na wykonanie modeli cząsteczek chemicznych oraz lapbooków, czyli książek na kolorze obejmujących zagadnienia wybranych działów na poziomie klas VII, VIII i IIIg. Uczniowie do konkursu podeszli z ogromnym zaangażowaniem. Wykazali się kreatywnością i znajomością tematu

 

Organizatorzy: Agnieszka Błoch, Ewa Marciniak, Agnieszka Nowicka, Agnieszka Wójcik, Izabela Graf Żurakowska

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W MATEMATYCZNYM POCIĄGU

 

   Uczniowie klas 2a i 3b pierwszy Dzień Wiosny spędzili w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

 zwiedzając wystawę Matematyczny poCiąg. Dzieci podczas zwiedzania rozwijały swoją

wyobraźnię, budowały drewniane konstrukcje i poznały ciekawe łamigłówki. Podczas zabawy

zobaczyły piękno otaczających je liczb i przekonały się, że matematyka może być ciekawa.

 

                                                                                                        Beata Wawrzon

                                                                                                        Beata Klimasek

Zapraszamy uczniów klas IV – VII do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą bryłę matematyczną (technika dowolna, praca indywidualna). Podpisaną pracę (imię, nazwisko i klasa) należy przekazać nauczycielowi matematyki do dnia 5 kwietnia.

Aleksandra Mleczek

Konkurs “MATEMATYKA  W  OBIEKTYWIE”
 
 
Laureatkami tegorocznego konkursu “MATEMATYKA  W  OBIEKTYWIE” zostały:
- I miejsce Antonina Kruszyńska klasa IVa,
- II miejsce Karolina Kruszyńska klasa VId,
- III miejsce Zofia Karbowy klasa IVd
i Oliwia Tryba klasa VId,
- wyróżnienie Joanna Chromiec
i Natalia Tryba z klasy IVa.
Gratulujemy autorkom bardzo ciekawych pomysłów,  a wystawa ich prac znajduje się na korytarzu szkolnym.
 
Aleksandra Mleczek

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „TRZCIANKA – MOJE MIASTO”

 

13 marca b.r. w naszej szkole rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny „ Trzcianka – moje miasto”,  adresowany do klas III szkół podstawowych w naszej gminie.  Celem konkursu  było rozbudzanie zdolności plastycznych uczniów oraz uwrażliwianie na piękno  otaczającego nas krajobrazu naszej gminy. Uczniowie wykonali dowolną  techniką prace obrazujące ciekawe zakątki  i  miejsca takie jak:  urząd, szkoła, kościół, plaża itp. Po długich naradach jury w składzie: Barbara Jurys, Elżbieta Panert – Mumot, Alina Sitkowska oceniło prace  biorąc pod uwagę m. in. samodzielność wykonania . Do nagród i wyróżnień zakwalifikowały się prace uczniów z następujących szkół:

I miejsce – Alan Thiel  - Szkoła Podstawowa w Rychliku

II miejsce- Bartosz Wyrwa – Katolicka Szkoła Podstawowa

III miejsce Marcelina Kolasa – Szkoła Podstawowa Nr 2

Uczniowie wyróżnieni:

Julia Budniak – IIIb SP2

Wiktoria Kośmider- IIIb SP2

Maja Serej – IIIa SP2

Zofia Klimaszewska – IIIa SP2

Alena Kalupa  - IIIa SP2

Antonina Biegowska – KSP

Żaneta Kroszel SP w Rychliku

Paweł Czyż  - SP w Rychliku

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców z rąk pani dyrektor Wioletty Pelki , a wyróżnione prace będą  prezentowane w bibliotece szkolnej SP2 oraz  w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka.

 Na spotkaniu, które przebiegło w miłej atmosferze przy skromnym poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców SP2, pani poetka Elżbieta Panert – Mumot nawiązując do 288. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Trzciance w interesujący sposób przedstawiła  dzieciom kilka swoich wierszy oraz opowiedziała o wybranych miejscach w naszym mieście i gminie.

Za udział w konkursie uczniom ,nauczycielom, jury  dziękują organizatorzy:

                                                                                                                                           Teresa Stępniewska

                                                                                                                                            Edyta Kołodziejczyk