Wednesday the 10th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

ZASADY ZAPISÓW  DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZCIANKA

 

 1. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz. U. poz. 502).
 2. Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywała się w każdym  przedszkolu w okresach określonych w Harmonogramie dyżurów wakacyjnych w roku 2022, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych również organizują dyżury wakacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zasad zapisów dzieci na dyżur wakacyjny.
 3. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych przedszkoli.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 4. W terminie do 18.05.2022r. wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady zapisów
  i termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do danej  placówki zostanie podany
  do publicznej wiadomości przez:
 5. organ prowadzący tj. Gminę Trzcianka poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy,
 6. dyrektorów gminnych przedszkoli poprzez strony internetowe placówki oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń.
 7. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danej placówce decyduje jej struktura organizacyjna.
 8. O przyjęciu dziecka decyduje termin złożenia wniosku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.
 9. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełnionyi złożonyod 19.05.2022r. do 27.05.2022r."Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi Załącznik nr 2  do zasad zapisów. Wniosek powinien być dostarczony do placówki, w której rodzic ubiega się o przyjęcie i złożony w wyznaczonym  do tego miejscu.
 10. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2021/2022.
 11. W każdym z przedszkoli, lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 03.06.2022r. o godz. 10:00.
 12. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą:
 13. a) 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z wyjątkiem  dzieci realizujących ustawowe roczne przygotowanie przedszkolne).
 14. b) Opłata za żywienie 8,00 zł za każdy dzień zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego.
 15. Opłaty wnosi się w ciągu pierwszych trzech dni trwania dyżuru na podany przez placówkę nr konta bankowego w wysokości uzgodnionej z intendentem   Brak wpłaty w określonym terminie wiąże się  ze skreśleniem dziecka z dyżuru.


Alpakoland

16 maja grupa Żabek i Biedronek wyjechała na wycieczkę do Klotyldzina – na spotkanie z alpakami. Na początek, po śniadaniu, pani przewodnik przedstawiła nam koniki, które są wykorzystywane do hipoterapii. Były one tak wyszkolone, że potrafiły nawet się uśmiechać i przybijać piątkę:) Następną atrakcją i chyba największą były alpaki. Dzieci głaskały je i karmiły marchewkami. Zwierzęta te są bardzo łagodne i doskonale reagują na towarzystwo człowieka, jednak czasami niezadowolone potrafią opluć. Mieliśmy okazję być tego świadkami :)) No cóż, każdy może mieć przecież gorszy dzień :))

 Kolejne spotkanie było z pozostałymi zwierzakami: kozami, królikami, świnkami i baranami oraz ze szkockim bykiem. Później pani przewodnik pokazała dzieciom największą na Ziemi rasę osła. Taka ciekawostka-w Polsce jest takich 20, a na świecie tylko 400. Następną atrakcją była przejażdżka konna, która sprawiła mnóstwo frajdy.

Na zakończenie dzieci miały czas, żeby pobawić się w strefie specjalnie przygotowanej dla nich, gdzie mogły skorzystać z trampolin, rowerów  i innego sprzętu sportowego. Czas spędzony był bardzo aktywnie, pogoda dopisała, a wycieczka ta była świetnym doświadczeniem, natomiast samo spotkanie z tymi przecudownymi zwierzakami było niesamowite. Myślę, że wrażenia z wycieczki  na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.

Albums


 

Udział w konkursie muzealnym

Grupa „Pszczółek” brała udział w konkursie muzealnym i wykonała piękny ul dla pszczół.W nagrodę za ich starania dzieci wzięły udział w spektaklu organizowanym przez teatr Fabryka Kultury. Ciekawym elementem była również wystawa z okazji 75-lecia Koła Pszczelarzy Bartnik.Dzieci wyszły bardzo zadowolone oraz zmotywowane i już nie mogą się doczekać kolejnego konkursu.

 
 
 
 

 

DZIEŃ PSZCZOŁY20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Z tej okazji przedszkolaki z grupy "Misie" dowiedziały się skąd biorą się pszczoły, jak powstaje miód, a także kim jest pszczelarz.
Dzieci miały okazję przymierzyć strój pszczelarza, obejrzeć z bliska ul, podkurzacz pszczelarski oraz pyłki kwiatowe. Przekonały się również do czego służą ramki w ulu. Zajęcia urozmaiciła prezentacja prawdziwego, pszczelego wosku. Na koniec zajęć odbyły się zabawy ruchowe oraz degustacja herbatników z miodem.Wychowawcy


 

Straż Pożarna w Trzciance

10 maja dzieci z Grupy Biedronki odwiedziły Straż Pożarną w Trzciance.

Serdecznie przywitali ich panowie strażacy, którzy chętnie oprowadzili i zapoznali dzieci ze swoją pracą – niezwykle niebezpieczną i odpowiedzialną. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy zwierzętom oraz ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Dzięki życzliwości  panów strażaków dzieci mogły z bliska obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy, przymierzyć hełm strażacki, a także zobaczyć jak strażak w razie alarmu zjeżdża z rury. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do wozu strażackiego oraz operowanie prądami wody w asyście strażaka- dzieci mogły wcielić się w rolę prawdziwego strażaka.

Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie, dzięki któremu dzieci zdobyły ogrom cennej wiedzy.

 

Paulina Cierpicka

Wioleta Lachowicz

Barbara Kaniewska