Thursday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

W PRZYPADKU KONTYNUACJI STRAJKU, DYREKTOR POINFORMUJE 23.04.2019 NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU  MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECIOM.

Egzamin Ósmoklasisty !!!

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w zapowiedzianym terminie: 15-17.04.2019r. - prosimy uczniów o przyjście na godz. 8:00.

Klasa 8a - s. 13
Klasa 8b - s. 14
Klasa 8c - s. 15
Klasa 8d - s. 12

Uwaga!

Pozostali uczniowie pozostają pod opieką Rodziców zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wykazem dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Egzamin Gimnazjalny !!!

Egzaminy gimnazjalne odbędą się w zapowiedzianym terminie: 10-12.04.2019r. - prosimy uczniów o przyjście na godz. 8:00.

Klasa 3a - s. 026
Klasa 3b - s. 013
Klasa 3c - s. 206
Klasa 3d - s. 027

Uwaga!

Pozostali uczniowie pozostają pod opieką Rodziców zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wykazem dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
1.    Szkoła znajduje się na liście strajkujących.
2.    Informuję o istniejącym zagrożeniu zapewnienia bezpieczeństwa ustawowego dla dzieci.
3.    W przypadku strajku nie odbędą się zajęcia dydaktyczne.
4.    W wyjątkowych przypadkach ( gdy rodzic nie ma możliwości zapewnienia opieki )  dyrektor szkoły postara się zapewnić zajęcia opiekuńcze.
5.    Proszę o wsparcie i wyrozumiałość.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

W związku z akcją  strajkową

W związku z akcją  strajkową, która rozpocznie się  8 kwietnia 2019 roku i trwać będzie do odwołania, informujemy, że obecnie związki zawodowe reprezentujące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych trzcianeckich szkół i przedszkoli są w sporze zbiorowym z pracodawcami (dyrektorami szkół i przedszkoli).

Ostateczną informację o liczbie placówek oraz liczbie strajkujących nauczycieli poznamy dopiero w dniu 8 kwietnia br. o godz. 8.00, dyrektor placówki poinformuje rodziców czy istnieje możliwość sprawowania opieki nad dziećmi w pełnym wymiarze godzinowym, czy też w ograniczonym zakresie.

Należy też liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektora placówki z powodu przystąpienia do strajku wszystkich pracowników przedszkola/ szkoły. Z tego też  względu  nie można zorganizować bezpiecznego pobytu wszystkich dzieci w szkole. W związku z tym prosimy rodziców o zapewnienie  dzieciom opieki we własnym zakresie. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację prosimy o codzienne śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej szkoły/przedszkola.

Do strajku nie przystąpią pracownicy Gminnego Przedszkola w Białej oraz pracownicy szkół prowadzonych przez inne organy tj., Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance,  Szkoły Podstawowej w Przyłękach i Rychliku.