Monday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Ogólnopolski Konkurs “Alfik Matematyczny 2018”
 
Ogólnopolski Konkurs “Alfik Matematyczny 2018” – wyniki
W konkursie wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych.
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymali:
- Adrian Garbowski – 1. miejsce w województwie wielkopolskim klas 8.,
- Jagoda Łotocka  - 13. miejsce w województwie wielkopolskim klas 6.,
Dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku otrzymali:
- w klasach czwartych: Dawid Nowak – 164 miejsce w województwie wielkopolskim klas 4.,
- w klasach piątych: Nadia Borucka – 34 miejsce w województwie wielkopolskim klas 5.,
- w klasach siódmych: Kacper Szymański – 86 miejsce w województwie wielkopolskim klas 7.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom uczestnika. Gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
P1390297.JPG
Aleksandra Mleczek, Katarzyna Stańczyk

NOWE DZIAŁANIA W NASZEJ SZKOLE

 

Ostatnio szkoła zyskała kilka nowych ławek na szkolnych korytarzach. Nasi szkolni koledzy chętnie z nich korzystają w trakcie przerw międzylekcyjnych. Wszyscy są zadowoleni z inicjatywy Rady Samorządu Uczniowskiego.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi za pomoc w realizacji naszego pomysłu.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przyrodnicze zajęcia terenowe

13.02.2019r. klasa 4 e wybrała się do Parku Ryb Słodkowodnych na zajęcia poświęcone ochronie oraz dokarmianiu ptaków podczas zimy.

 Na miejscu spotkaliśmy się z p. Markiem Maluśkiewiczem, który opowiedział dzieciom o sposobach dokarmiania, produktach, którymi można karmić ptaki i o takich, których nie wolno ptakom podawać. Poznaliśmy gatunki ptaków zimujące w Polsce, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. Próbowaliśmy rozpoznać głosy ptaków w parku. Pan wspólnie ze współpracownikami z Fundacji POLEM LASEM… postawili w grudniu na terenie parku karmnik dla ptaków, więc mogliśmy też osobiście dosypać do niego ziarenek dla ptaszków.

Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z wyjścia w teren. Oczywiście pytają, kiedy będzie następny raz.

Opiekun grupy                                                                                                                                      

 Małgorzata Chromiec

Szanowni Państwo!

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Od 18 lutego do 8 marca 2019 r. odbędzie się    (elektroniczny link: www.trzcianka.przedszkola.vnabor.pl) nabór do oddziałów przedszkolnych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 5 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Trzciance.
Dla osób, które nie mogą skorzystać z elektronicznej rekrutacji równolegle prowadzona będzie rekrutacja w formie papierowej. Dokumenty dostępne będą w sekretariacie szkoły i na  stronie internetowej.

Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do oddziału przedszkolnego, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 13 lutego 2019 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu).


Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Od 18 lutego do 11 marca 2019 r. odbędzie się nabór do klasy I ( DZIECI Z ROCZNIKA 2012R.)

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie Internetowej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie adaptacyjne odbędzie się 

26 lutego 2019r. o godz.16.30-18.00 na które serdecznie zapraszamy Rodziców wraz  z dziećmi z roczników 2012 i 2013.

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

- deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Zimowy plac zabaw w świetlicy szkolnej

W nowym semestrze szkolnym został zrealizowany pomysł dyrekcji szkoły i zakupiono nowy zimowy plac zabaw, dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców
 i zebranym funduszom na Pikniku Rodzinnym. Uczniowie mogą bawić się na drabinkach, ściance wspinaczkowej, huśtawkach i materacach. W sali znajduje się również magiczny dywan, więc o nudzie nie ma mowy. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać małą i dużą motorykę. Wszyscy chętnie i z radością korzystają z nowej szkolnej atrakcji.

Zimowy plac zabaw cieszy się dużym powodzeniem. Salę odwiedzają najczęściej dzieci z oddziału 3 – latków, zerówek, jak i klas 1 – 4.

Nauczyciele świetlicy wraz z dziećmi dziękują Dyrekcji szkoły i Rodzicom za pomysł, realizację i kolejną atrakcję dla uczniów.

Teresa Urbanowicz