Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

„Kreatywnie poznajemy nasze środowisko”

 

Od listopada 2020 roku w naszej szkole odbywają się cykliczne zajęcia informatyczno-biologiczne „Kreatywnie poznajemy nasze  środowisko”, realizowane w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojekt  Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Powyższy projekt odbywa się pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

            Celem projektu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywność oraz praca zespołowa) niezbędnych na rynku pracy.

Uczniowie przypatrują się swojemu środowisku.  Na terenie miasta, parków obserwują napotkane obiekty przyrodnicze, dokonują ich dokumentacji fotograficznej, nagrywają video, klasyfikują materiały do odpowiednich taksonów systematycznych.

Poprzez zajęcia terenowe, warsztaty, wycieczki edukacyjne nabywają umiejętności:

  • samodzielnego i kreatywnego sposobu zdobywania wiedzy,
  • posługiwania się mobilnymi urządzeniami.

W trakcie  zajęć nauczyciel zapoznaje uczniów z odpowiednim oprogramowaniem             i pomaga w  obróbce zdjęć, filmów, prezentacji, tworzenia robotów zadaniowych. Uczniowie pracują w takich programach  jak MovieMaker, Shotcut, Photofiltre, IrfanView, PhotoScape. Wykonanie powyższych zadań umożliwia sprzęt (laptop, aparat fotograficzny, 25 tabletów z klawiaturami, zestaw LEGO Education SPIKE Prime do programowania) przekazany szkole  przez ODN w Poznaniu.

Opiekun projektu Małgorzata Grzechnik, Ewa Marciniak


 

Listy dzieci zakwalifikowanych

Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych rok 2021/22 - (pobierz)

Lista uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych - (pobierz)

Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia klas pierwszych - (pobierz)

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej - (pobierz)


 

DZIEŃ WIOSNY


 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

(czytaj więcej...)


 

Z OKAZJI DNIA KOBIET - KONCERT