Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Wsparcie dla świetlicy

W nowym 2018/19 roku szkolnym nasza świetlica otrzymała sponsoring z zagranicy.
W ramach współpracy międzynarodowej  miast Trzcianki i Lehrte ,z miasta partnerskiego Lehrte z Niemiec dotarły do nas dwa naboje z tuszem (o wartości 1600zł) do znajdujących się w świetlicy drukarek laserowych.

Dziękujemy Panu Wiceburmistrzowi Lehrte Burkhardowi Hoppe za wsparcie naszej szkoły
w nowym roku szkolnym

Wychowawcy świetlicy


 

Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli, pracowników i emerytów
odbędzie się
11 października o godz. 17.00 w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.

Maluchy w „Dwójce”

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3 i 4-latka.

  W dniach 29.08-30.08.2018r odbyły się dni adaptacyjne, jak i krótka uroczystość otwarcia oddziału 3-4 latków przy SP2 w Trzciance.

   W godzinach przedpołudniowych Burmistrz Trzcianki Pan Krzysztof Czarnecki , dyrektorzy wielu placówek oświatowych, jak i ich nauczyciele mogli zobaczyć nowo powstały oddział przedszkolny, który otworzył Dyrektor SP 2 Pan Rafał Kwiatkowski.

Albums

Nowe komputery w świetlicy i czytelni szkolnej

 

Początek roku szkolnego 2018/2019 to miłe niespodzianki dla uczniów naszej szkoły w pierwszym tygodniu nauki został zamontowany nowy sprzęt komputerowy w świetlicy i czytelni szkolnej. Komputery zapewniają dzieciom możliwość korzystania z nowych technologii, nasi podopieczni  jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności nauczania.  Dzięki temu nasi wychowankowie mogą w ciekawy sposób pod opieką wychowawcy spędzić czas w oczekiwaniu na autobus i rodziców. Starsi uczniowie mogą w czytelni szkolnej skupić się nad projektami.

Świetlica szkolna w niczym nie przypomina miejsca sprzed kilku lat obecnie składa się z kompleksu pomieszczeń w których skład wchodzą:

  • pomieszczenie multimedialne,
  • sala z magicznym dywanem,
  • „Wyciszalnia”- miejsce, w którym dzieci mogą się zrelaksować,
  • 3 pomieszczenia dydaktyczne dostosowane odpowiednio do grup wiekowych, gdzie odrabiamy prace domowe, przeprowadzamy zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, gramy w gry, tworzymy mini teatry,….

Powakacyjna niespodzianka wywołała uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych wychowanków.

Wyremontowane sale, zakupione pomoce dydaktyczne są miejscem, w którym przebywamy z dziećmi przez kilka godzin dziennie. Dzięki Dyrektorowi szkoły panu Rafałowi Kwiatkowskiemu my nauczyciele świetlicy szkolnej mamy możliwość zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia, za co serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i dzieci. Dziękujemy też Panu Mikołajowi Fiksie nauczycielowi informatyki za pomoc i opiekę nad pracownią i sprzętem komputerowym w naszej świetlicy.

Teresa Urbanowicz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     3 września 2018r.odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły, spotkali w sali gimnastycznej.

 Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Lwewandowska i Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.

    Społeczność szkolną przywitali uczniowie z najstarszej klasy Patrycja Matkowska i Aleksander Bielaszka. Uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonał dyrektor SP2 pan Rafał Kwiatkowski: