Monday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Szkolny Konkurs Plastyczny „ Czym jest dla Ciebie przedsiębiorczość? ”

 

Przedsiębiorczym, nazywamy tego, który z własnej inicjatywy podejmuje działanie by coś osiągnąć.

Przedsiębiorczym można być na wiele sposobów.

A jak Ty, bądź ktoś inny potrafi być przedsiębiorczym?

W związku z trwającym w naszej szkole Tygodniem Przedsiębiorczości, odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „ Czym jest dla Ciebie przedsiębiorczość? ”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV i V, których zadaniem było, zilustrowanie tematu w technice dowolnej. Niełatwe zadanie miało jury konkursowe, aby z kilkunastu  prac wyłonić te najciekawsze. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,  które dziś, 16 listopada 2018r., wręczyła Pani dyrektor Wioletta Pelka. Prace konkursowe można oglądać na wystawie zorganizowanej na holu szkolnym.

Oto nasi zwycięzcy:

  • I miejsce – klasa VB
  • II miejsce – klasa IVD
  • III miejsce – klasa Va

 

Organizator:

Agnieszka Nowicka

KONCERT DLA MIŁOSZA

 

9 listopada ze względu na przyjazd grupy COCHISE do Trzcianeckiego Domu Kultury organizatorzy postanowili połączyć dwa wydarzenia i przenieść  Koncert Charytatywny dla Miłosza  – ucznia klasy 4 SP2 w Trzciance do  centrum miasta.

Miłosz jest wspaniałym, pogodnym chłopcem, który w chwili obecnej zmaga się z ciężką chorobą. Koledzy, koleżanki oraz grono pedagogiczne SP2 wspierają chłopca w tych zmaganiach jak tylko mogą. Tym razem, były to: sprzedaż waty cukrowej, kiermasz kartek okolicznościowych, cegiełki z fantami dla Miłosza, kawiarenka z domowymi ciastami, rogalikami i babeczkami, występy dzieci i młodzieży z SP2 i z MDK, jak i koncert grupy COCHISE.

 Koncert i wszelkie atrakcje mu towarzyszące przygotowywali we współpracy: Rada Rodziców SP2, pracownicy MDK-u, pracownicy SP2. Wspierali nas: rodzice naszych uczniów, uczniowie, zakłady i firmy trzcianeckie, Starostwo Powiatowe, indywidualni darczyńcy. Wszystkim serdecznie, z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyszli na koncert, występy dzieci i młodzieży z SP2, podarowali cegiełkę dla Miłosza oraz zjedli z nami ciasto.

Z cegiełek dla Miłosza udało nam się zebrać sumę pieniędzy, która na pewno pomoże chłopcu i Jego rodzinie w przezwyciężeniu trudnych chwil.

Agnieszka Nowicka     Małgorzata Chromiec

100 rocznica odzyskania niepodległości

W piątek 9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna udała się do Parku 1 maja. Tam uczniowie wzięli udział w inscenizacji pt. Śpiewamy dla niepodległej w reżyserii Marzeny Osowskiej. Artyści przedstawli krótki zarys walki o kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej, a wszyscy zgromadzenia uczniowie śpiewali pieśni legionowe. Motywem przewodnim przedstawienia był gazeciarz Warszawski, który sprzedawał gazety z najświeższymi informacjami z frontu. Na zakończenie uczniowie odśpiewali hymn  o godzinie 11.11 w ramach akcji Ministerswa Edukacji

Narodowej. Uczniowie wykonali specjalnie na tę okazję kotyliony i chorągiewki.
Uroczystość przygotował zespół pod kierownictwem Doroty Krychowiak
W składzie: Marzena Osowska, Tomasz Wyrzykowski, Beata Pać, Ewa Żyła, Marek Łazanowski, Michał Lipiński, Elżbieta Brzozowiec

PASOWANIE

          8 listopada w sali gimnastycznej SP2 odbyło się pasowanie na ucznia 61 pierwszaków. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny przygotowany pod nadzorem wychowawców. W obecności Starosty Powiatu Tadeusza Teterusa, Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego, przewodniczącej RR Anny Lewandowskiej, Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli i rodziców dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą zawsze broniły dobrego imienia swojej szkoły. Uroczystość była bardzo wzruszająca dla rodziców. Dzieci dostały z tej okazji bardzo dużo pięknych upominków, których sponsorami byli: Burmistrz, Rada Rodziców oraz  rodzice. Każdy uczeń otrzymał też swój pierwszy dokument: legitymację szkolną.

Albums

  Renata Porankiewicz   

21 listopada

ŚWIATOWY DZIEŃ

 ŻYCZLIWOŚCI  I POZDROWIEŃ

 „Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich”
                                                            -Tolmann Pesch-

W naszej szkole obchodzimy ten dzień poprzez pisanie życzliwych, miłych słów, pozdrowień  w formie listów lub rysunków do koleżanek, kolegów i personelu szkoły. Kartki starannie wykonane i zaadresowane

/imię i nazwisko klasa/

należy wrzucić do skrzynki  znajdującej się  w holu.
Następnie w Dniu Życzliwości  i  Pozdrowień

21 listopada

 wszystkie listy   dostarczane będą do adresatów.

„POCZTA  ŻYCZLIWOŚCI”

RSU