Friday the 20th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Przedświąteczna Zbiórka Żywności.

Jak co roku uczniowie i grono pedagogiczne nie zawiedli i zebraliśmy artykuły żywnościowe, z których zrobiłyśmy 43 paczki – w każdej z nich znalazły się podstawowe artykuły takie jak mąka, cukier i tłuszcz roślinny oraz konserwy, herbata, słodycze.

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”( J.P.II) – serdecznie i z całego serca Dziękujemy!!!!

  Radosnych i Dobrych Świąt.

  Szkolne Koło Wolntariatu

Spotkanie okrągłego stołu.

 

W poniedziałek, 10.12.2018r.,  przewodniczący klas, w ramach działania Okrągłego Stołu, omówili problemy pojawiające się w życiu społeczności szkolnej. W spotkaniu, oprócz pedagoga, uczestniczył wicedyrektor p. Dariusz Kaletka. Omówiliśmy  zachowania uczniów, które sprawiają, iż  praca  Pań   dbających  o czystość  w naszej szkole jest utrudniana : brak dbałości o sprzęt szkolny, niewrzucanie papierków do kosza lecz obok, niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z toalet szkolnych, ale przede wszystkim brak szacunku względem pracowników oraz ich pracy

 Ideą OKRĄGŁEGO STOŁU jest  podzielenie się odpowiedzialnością z całą społecznością szkolną za to co się dzieje w naszej Szkole Podstawowej Nr 2 . Reprezentanci klas przewodniczący lub wiceprzewodniczący obowiązkowo spotykają się raz w miesiącu w bibliotece szkolnej. W czasie  zebrań omawiane są bieżące problemy klas oraz zachowanie uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. Na obrady okrągłego stołu zapraszani są goście : dyrekcja, przedstawiciele administracji, personel gospodarczy, higienistka szkolna. Następne spotkanie planowane jest w styczniu.

      Joanna Kaczmarek

Spotkania młodzieży z terapeutą uzależnień

W naszej szkole odbył się cykl spotkań młodzieży klas 7,8 i 3 gimnazjum w ramach programu profilaktycznego  ,, Smak życia – debata o dopalaczach” z terapeutą Tomaszem Chełka, reprezentującym Fundację Młodzi  w Uzależnieniu. W trakcie dwugodzinnego spotkania uczniowie mogli wysłuchać jakie zagrożenie niosą za sobą narkotyki, jak szkodliwe jest zażywanie środków psychoaktywnych oraz jakiego rodzaju instytucje świadczą pomoc w zakresie uzależnień. Ponadto młodzież dowiedziała się na czym polega specyfika pracy terapeuty uzależnień.

                                                                                                                                             Joanna Kaczmarek

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

 

Uczniowie klasy 4c wzięli udział w kampanii realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Trzciance.

Celami spotkania było podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

 Kluska-Naszora

Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Rychliku

                        14 grudnia Florian Nowak (0b) oraz Antosia Jęchorek (0a)wzięli udział w VI Gminnym Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych dla Przedszkolaków w Rychliku. Odważnie zaprezentowali  przygotowany repertuar. Stres był duży , ale potrafili zaśpiewać przed duża publicznością .To jest ich sukces. Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Majewska