Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego

 

25 września 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego w trakcie którego odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego wyłoniono przewodniczącego RSU. Przewodniczącą została Anita Frątczak z klasy  8 c uzyskując największą ilość głosów.  Jawnie głosowanie wyłoniło zastępcę, którym został Jakub Wiedera z klasy 8 c. Na zebraniu poruszono kwestie najbliższych uroczystości szkolnych oraz omówiono organizacje szkolnych  obchodów Dnia Chłopaka.

Lisowska

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego SP2  wybory poprzedzała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na gazetce szkolnej przedstawili swoje zdjęcia, informacje o sobie oraz pomysły na działalność w Samorządzie.

Kandydowało 13 osób. Dnia  24.09.2018r. uczniowie szkoły głosowali na swoich kandydatów do rady SU.

Każdy miał prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów stawiając przy nazwiskach znak X. Głosowało 534  uczniów obecnych tego dnia w szkole.

 3 osoby niewłaściwie zagłosowały.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco;

 

 1. Antoni Kotiuszko VII b           -152 głosów
 2. Maja Kołodziejska klasa IV c   -98 głosów
 3. Judyta Kołotusza V c   -81 głosów
 4. Karolina Kruszyńska VI d -119 głosów
 5. Natalia Perlic IIID G                  -83 głosy
 6. Hanna Skonieczna VIII c -115 głosów
 7. Weronika Słabolepsza IV f      - 98 głosów
 8. Weronika Szymczak IIId G    - 123 głosów
 9. Julianna Śliwińska V e         -73 głosów
 10. Paulina Uchmanowicz IIIdG -113 głosów
 11. Zuzanna Urbaniak klasa IV c -58 głosów
 12. Aleksandra UrbanowiczV e - 60 głosów
 13. Oliwier Żdanowicz IV c            -110 głosów

 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego dostało się 8 kandydatów z największą liczbą głosów:

 Antoni Kotiuszko, Weronika Szymczak, Karolina Kruszyńska, Hanna Skonieczna,

 Paulina Uchmanowicz, Oliwer Żdanowicz, Maja Kołodziejska i Weronika Słabolebsza.

W skład Rady weszli również uczniowie, którzy swoją  działalność i poparcie otrzymali już

w poprzedniej kadencji a są to: Stanisław Kotiuszko i  Hanna Kita z 3DG oraz Jakub Wiedera z 7c.

 

Pierwsze zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się 1 października.

W wyniku  głosowania wśród członków Rady

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Stanisław Kotiuszko

Zastępca- Hanna Skonieczna

Sekretarz- Weronika Szymczak

Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach:

Sekcja rozrywki- Antoni Kotiuszko, Oliwer Żdanowicz, Maja Kołodziejska i Weronika Słabolebsza

Osoby te odpowiadają za organizację imprez Samorządu Uczniowskiego.

 

Sekcja porządkowa- Weronika Szymczak, Paulina Uchmanowicz, Hanna Kita.

 Sekcja Porządkowa odpowiada za sprawny przebieg imprez.

 

Sekcja naukowa- Weronika Szymczak, Karolina Kruszyńska, Paulina Uchmanowicz, Hanna Kita.

 Osoby te odpowiadają za organizację konkursów, zawodów, akcji charytatywnych oraz aktualizacje informacji na tablicy ogłoszeń.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego SP2  wybory poprzedzała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na gazetce szkolnej przedstawili swoje zdjęcia, informacje o sobie oraz pomysły na działalność w Samorządzie.

Kandydowało 13 osób. Dnia  24.09.2018r. uczniowie szkoły głosowali na swoich kandydatów do rady SU.

Każdy miał prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów stawiając przy nazwiskach znak X. Głosowało 534  uczniów obecnych tego dnia w szkole.

 3 osoby niewłaściwie zagłosowały.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco;

 

 1. Antoni Kotiuszko VII b           -152 głosów
 2. Maja Kołodziejska klasa IV c   -98 głosów
 3. Judyta Kołotusza V c   -81 głosów
 4. Karolina Kruszyńska VI d -119 głosów
 5. Natalia Perlic IIID G                  -83 głosy
 6. Hanna Skonieczna VIII c -115 głosów
 7. Weronika Słabolepsza IV f      - 98 głosów
 8. Weronika Szymczak IIId G    - 123 głosów
 9. Julianna Śliwińska V e         -73 głosów
 10. Paulina Uchmanowicz IIIdG -113 głosów
 11. Zuzanna Urbaniak klasa IV c -58 głosów
 12. Aleksandra UrbanowiczV e - 60 głosów
 13. Oliwier Żdanowicz IV c            -110 głosów

 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego dostało się 8 kandydatów z największą liczbą głosów:

 Antoni Kotiuszko, Weronika Szymczak, Karolina Kruszyńska, Hanna Skonieczna,

 Paulina Uchmanowicz, Oliwer Żdanowicz, Maja Kołodziejska i Weronika Słabolebsza.

W skład Rady weszli również uczniowie, którzy swoją  działalność i poparcie otrzymali już

w poprzedniej kadencji a są to: Stanisław Kotiuszko i  Hanna Kita z 3DG oraz Jakub Wiedera z 7c.

 

Pierwsze zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się 1 października.

W wyniku  głosowania wśród członków Rady

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Stanisław Kotiuszko

Zastępca- Hanna Skonieczna

Sekretarz- Weronika Szymczak

Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach:

Sekcja rozrywki- Antoni Kotiuszko, Oliwer Żdanowicz, Maja Kołodziejska i Weronika Słabolebsza

Osoby te odpowiadają za organizację imprez Samorządu Uczniowskiego.

 

Sekcja porządkowa- Weronika Szymczak, Paulina Uchmanowicz, Hanna Kita.

 Sekcja Porządkowa odpowiada za sprawny przebieg imprez.

 

Sekcja naukowa- Weronika Szymczak, Karolina Kruszyńska, Paulina Uchmanowicz, Hanna Kita.

 Osoby te odpowiadają za organizację konkursów, zawodów, akcji charytatywnych oraz aktualizacje informacji na tablicy ogłoszeń.

Albums

WYNIKI WYBORÓW

DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

11 października na drugim posiedzeniu Rady SU odbyło się głosowanie, w wyniku którego funkcje otrzymali:

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

-Amadeusz Szade

uzyskał 11 głosów poparcia wśród wszystkich członków Rady

Zastępca- Dominika Grzegorzek 3 głosy poparcia wśród wszystkich członków Rady

Sekretarz- Natalia Wiśniewska

Przewodnicząca gabinetu do spraw nauki

-Joanna Majewska

Przewodniczący gabinetu do spraw rozrywki

-Mateusz Żurakowski

Przewodnicząca gabinetu do spraw sklepiku uczniowskiego

-Dominika Bednarek

KONKURS NA NAJŁADNIEJ, ŚWIATECZNIE PRZYSTROJONĄ SALĘ LEKCYJNĄ ROZTRZYGNIĘTY.

 

19 grudnia został rozstrzygnięty, tradycyjnie już organizowany przez Samorząd Uczniowski, konkurs na najładniej świątecznie przystrojoną salę lekcyjną. Podobnie jak w roku ubiegłym, wszyscy uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w przygotowania świątecznego wystroju, dzięki czemu w piątek w szkole zapanowała prawdziwie świąteczna, domowa atmosfera. W każdej klasie były przepięknie ustrojone choinki (w niektórych nawet kilka), zawieszone świąteczne dekoracje, zarówno wykonane własnoręcznie jak i te zakupione w sklepach. Podjęcie ostatecznej decyzji o zwycięzcach konkursu było niezwykle trudne, dlatego zdecydowano o przyznaniu  równorzędnych nagród ufundowanych przez dyrekcję SP2 dla klas: „0 b”, I a, I b, I d ,I e, IV a, V b, VI a, VI b.

GALERIA