Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 

Warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2019/2020 (https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/)

Przedstawicie Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

  

Przewodnicząca                                        – Magdalena Szymczak

Zastępca Przewodniczącej                         – Anna Jęchorek

Skarbnik                                                   – Justyna Kłos-Łotocka

Protokolant                                              – Magdalena Majewska

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW (pobierz)

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się 29 października 2019 o godzinie 16h30.

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy we Wronkach O/Trzcianka

  • 98 8961 1025 0020 0202 0297 0001


 

Lp.

Tematyka spotkania

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i konsultacja planu wychowawczego

spotkanie klasowe – wychowawcy klas

24.09.2019

2.

Informacja o bieżących postępach uczniów

Drzwi otwarte

05.11.2019

05.12.2019

31.03.2020

 

4.

Zebranie integracyjno-informacyjne

spotkanie z wychowawcą  (+- zespół nauczycieli uczących)

termin ustala wychowawca

5.

Podsumowanie pracy wychowawczej i wyniki klasyfikacji za I półrocze

zebranie semestralne

Święto Patrona

13.02.2020

6.

Informacja o problemach wychowawczych i dydaktycznych ( informacja o zagrożeniach ocenami ndst i naganną oceną zachowania_

spotkanie z wychowawcą i nauczycielami

19.05.2020

 
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW (pobierz)