Friday the 20th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

SPORT TO ZDROWIE

Tematyka:

 • ukazanie w twórczości plastycznej różnych form uprawiania sportu
 • prezentowanie walorów ruchu jako sposoby na zdrowie
 • przedstawianie różnych dyscyplin sportowych.

Warunki udziału:

 • Praca plastyczna może zostać wykonana dowolną techniką, format A4, na odwrocie pracy należy umieścić i mię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły. Prace nieopisane zostaną pominięte w procesie weryfikacji.
 • Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez autora.

Termin:

 • konkurs rozpoczyna się dnia 04.09.2019 roku do 16.09.2019 roku. (prace dostarczamy do dnia 16.09.2019 roku do godz. 8:00 do:
  • klasy 1-3 p. W. Frąckowiak
  • pozostali p. A. Nowicka, E. Łotyszonek, I. Wołoszyn, I. Bodoń, K. Topola.)