Friday the 20th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

SPRAWOZDANIE Z ZAKOŃCZENIA KLAS 8

W dniu 18 czerwca 2019 roku  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance, odbyło się uroczyste zakończenie  klas ósmych. Prowadzący, Grażyna Kordek-Zozula i Tomasz Wyrzykowski serdecznie powitali przybyłych gości. Po odśpiewaniu hymnu,  uczniowie klas ósmych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Następnie zabrał głos dyrektor szkoły pan Rafał Kwiatkowski.  Szczerze dziękował wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumował ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Później 5  uczniów wraz z rodzicami, dokonali wpisów do Złotej Księgi. Trzech w kategorii naukowej i dwóch sportowców roku. W dalszej części uroczystości dyrekcja szkoły i wychowawcy, wręczali nagrody i wyróżnienie zdobyte w  różnych konkursach, olimpiadach i zawodach. Wręczane były również nagrody za działalność społeczną. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Dyrektor w imieniu własnym i społeczności szkolnej, podziękował bardzo serdecznie ustępującej z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców, pani Annie Lewandowskiej. Dziękował za owocną pracę dla dzieci i szkoły, za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz za podejmowanie szeregu działań charytatywnych, działań wspierających pracowników szkoły w ich ciężkiej pracy. Podziękowania otrzymali również rodzice, za   aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz zaangażowanie społeczne.    Oklaskom nie było końca. Po oficjalnym apelu ośmioklasiści kończący edukację w naszej szkole zaprezentowali zabawną  część artystyczną pt. ,,Dylemat”. Wszyscy zebrani świetnie się bawili. To był miły gest uczniów ostatnich klas. Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, mimo wszystko mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie będzie wspominał ,,Dwójkę”. Życzymy wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji.