Thursday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/19 Burmistrza Trzcianki
z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, Burmistrz Trzcianki informuje, iż rekrutacja dzieci do przedszkoli:

1/ Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance

2/ Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance

3/ Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance

4/ Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance

5/ Gminnego Przedszkola w Białej

6/ Gminnego Przedszkola w Siedlisku

oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1/ Szkoły Podstawowej Nr 1

2/ Szkoły Podstawowej Nr 2

3/ Szkoły Podstawowej w Łomnicy

a także do oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 1

na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywała się w formie elektronicznej w okresie od 18 lutego 2019 roku do 8 marca 2019 r.

Szczegóły będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek od 11 lutego 2019 r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof W. Jaworski

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, Burmistrz Trzcianki informuje, iż rekrutacja dzieci do I klasy szkoły podstawowej :

1/ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance

2/ Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance

3/ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance

4/ Szkoły Podstawowej w Białej

5/ Szkoły Podstawowej w Łomnicy

6/ Szkoły Podstawowej w Siedlisku

oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych:

1/ Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance

2/ Szkoły Podstawowej w Siedlisku

na rok szkolny 2019/2020 będzie trwała w okresie od

18 lutego 2019 roku do 8 marca 2019 r.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof W. Jaworski