Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance zdobyła grant „ Ja w Internecie”

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance przy współpracy z Urzędem Miejskim w Trzciance w prowadzonym przez Fundację Legalna Kultura konkursie projektu grantowego „Ja w internecie” otrzymała dotację w wysokości 67.200 zł.  Konkurs odbył się w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

„Ja w Internecie”- to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. 
Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Projekt zakłada przeszkolenie 120 osób  naszej gminy ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, emerytów, rodziców i nauczycieli, społeczności naszej szkoły oraz wszystkich chętnych, którzy zgłoszą chęć udziału w szkoleniu (osoby 25+). Szkolenia odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance. Sale  są wyremontowane, przestronne, odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością, zapewniające komfortowe warunki do prowadzenia szkoleń dla 12-osobowych grup, mające dostęp do szerokopasmowego internetu.

Na potrzeby szkoleń został zrealizowany zakup sprzętu komputerowego ze środków finansowych grantu. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance wzbogaciła się o 12 przenośnych komputerów z ekranem dotykowym, co umożliwi utworzenie mobilnej pracowni komputerowej.

Szkolenia będą podzielone na 3 bloki tematyczne: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci. 

Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu.

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

            Projekt koordynuje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance pan Rafał Kwiatkowski, a za jego realizację odpowiadają nauczyciele Elżbieta Dudek, Małgorzata Grzechnik, Mikołaj Fiksa.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jako jedyna szkoła w okręgu podjęliśmy wyzwanie samodzielnie. Stworzyliśmy zespół projektowy, który napisał wniosek, a teraz konsekwentnie realizujemy wszystkie jego założenia. W przypadku innych grantobiorców za napisanie projektu i jego realizację  odpowiada organ prowadzący.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że jest to kolejny grant realizowany w naszej placówce. Równolegle odbywa się projekt ”Aktywna Tablica”, dzięki któremu szkoła otrzymała projektory i tablice interaktywne, a także „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”, który pozwolił  rozwinąć sieć wifi.

                                                                                              Małgorzata Grzechnik