Friday the 20th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Warsztaty z doradztwa zawodowego

W ramach jednej z listopadowych lekcji wychowawczych uczestniczyliśmy w zajęciach z doradztwa zawodowego. W tym celu zaprosiliśmy do nas panią Izabelę Szmaglińską, nauczyciela i pedagoga pracującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance, która przez dwie godziny lekcyjne prowadziła zajęcia wspierające nas w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Podczas warsztatów dokonaliśmy głębokiej samooceny i zbadaliśmy swoje predyspozycje zawodowe takie jak: osobowość, zainteresowania, charakter, stan zdrowia i styl pracy oraz określiliśmy umiejętności i wartości powiązane z konkretnym zawodem. Bogatsi w cenne wskazówki jesteśmy już w stanie określić zarys naszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

P.S. Bardzo dziękujemy pani Agnieszce Szymańskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Matkowska - klasa III AG