Monday the 27th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

Nowe komputery w świetlicy i czytelni szkolnej

 

Początek roku szkolnego 2018/2019 to miłe niespodzianki dla uczniów naszej szkoły w pierwszym tygodniu nauki został zamontowany nowy sprzęt komputerowy w świetlicy i czytelni szkolnej. Komputery zapewniają dzieciom możliwość korzystania z nowych technologii, nasi podopieczni  jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności nauczania.  Dzięki temu nasi wychowankowie mogą w ciekawy sposób pod opieką wychowawcy spędzić czas w oczekiwaniu na autobus i rodziców. Starsi uczniowie mogą w czytelni szkolnej skupić się nad projektami.

Świetlica szkolna w niczym nie przypomina miejsca sprzed kilku lat obecnie składa się z kompleksu pomieszczeń w których skład wchodzą:

  • pomieszczenie multimedialne,
  • sala z magicznym dywanem,
  • „Wyciszalnia”- miejsce, w którym dzieci mogą się zrelaksować,
  • 3 pomieszczenia dydaktyczne dostosowane odpowiednio do grup wiekowych, gdzie odrabiamy prace domowe, przeprowadzamy zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, gramy w gry, tworzymy mini teatry,….

Powakacyjna niespodzianka wywołała uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych wychowanków.

Wyremontowane sale, zakupione pomoce dydaktyczne są miejscem, w którym przebywamy z dziećmi przez kilka godzin dziennie. Dzięki Dyrektorowi szkoły panu Rafałowi Kwiatkowskiemu my nauczyciele świetlicy szkolnej mamy możliwość zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia, za co serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i dzieci. Dziękujemy też Panu Mikołajowi Fiksie nauczycielowi informatyki za pomoc i opiekę nad pracownią i sprzętem komputerowym w naszej świetlicy.

Teresa Urbanowicz