Tuesday the 24th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

Piknik Rodzinny

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne , Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 serdecznie zapraszają na  Piknik Rodzinny, który odbędzie się  3 czerwca  2022 roku w godzinach 15.00-17.30.

 Głównym  założeniem imprezy jest miłe, aktywne i pomysłowe spędzenie wolnego czasu całej społeczności szkolnej.

 Nasz festyn jest imprezą zorganizowaną nie tylko dla dzieci , ale także dla  ich rodzin i najbliższych.  Zacieśnianie  więzi emocjonalnych  między rodzicami a dziećmi jest dla nas bardzo ważne.

 Na licznie zgromadzonych gości czekają    różne atrakcje.

 W programie:

1. Kawiarenka: domowe wypieki, wata cukrowa, gofry

2. Bar sałatkowy

3. Koncert - aula

4. Rękodzieło, kwiaciarnia

5. Warsztaty Lego

6. Robotyka + quizy interaktywne- sala komputerowa

7. Malowanie twarzy, plecenie warkoczy

8. Konkurencje sportowe i animacje dla dzieci

9. Licytacja prac plastycznych

10. Grill - boisko


Ponadto:

-Spotkanie ze specjalistami: psycholog i pedagog  szkolny

- Kiermasz książek

- SKO przy wejściu głównym

- Warsztaty przedsiębiorczości dla rodziców

 

 Tylko u nas mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Baw się razem z nami !


 

MOTYLKI NA ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE

17 maja dla dzieci z grupy „Motylki” zorganizowane zostały po raz drugi zajęcia czytelnicze w  Bibliotece Publicznej w Trzciance. Dzieci zwiedziły bibliotekę, miały okazję zobaczyć pokaźny księgozbiór literatury dziecięcej. Przedszkolaki zaciekawieniem słuchały Pani bibliotekarki, która opowiadała im o bibliotece i zaprosiła do założenia karty czytelnika. Następnie Pani bibliotekarka czytała i omawiała ilustrowaną książeczkę pt. ”W kieszonce” I. Chmielewskiej. W trakcie czytania zadawała pytania i angażowała dzieci do aktywnego słuchania i odpowiadania na pytania. Kolejnym punktem spotkania było zadanie plastyczne do wykonania dla przedszkolaków.

Serdecznie dziękujemy Bibliotece Publicznej w Trzciance za organizację zajęć i miło spędzony czas.

M. Dziekan


 

ZASADY ZAPISÓW  DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZCIANKA

 

 1. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz. U. poz. 502).
 2. Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywała się w każdym  przedszkolu w okresach określonych w Harmonogramie dyżurów wakacyjnych w roku 2022, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych również organizują dyżury wakacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zasad zapisów dzieci na dyżur wakacyjny.
 3. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych przedszkoli.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 4. W terminie do 18.05.2022r. wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady zapisów
  i termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do danej  placówki zostanie podany
  do publicznej wiadomości przez:
 5. organ prowadzący tj. Gminę Trzcianka poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy,
 6. dyrektorów gminnych przedszkoli poprzez strony internetowe placówki oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń.
 7. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danej placówce decyduje jej struktura organizacyjna.
 8. O przyjęciu dziecka decyduje termin złożenia wniosku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.
 9. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełnionyi złożonyod 19.05.2022r. do 27.05.2022r."Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi Załącznik nr 2  do zasad zapisów. Wniosek powinien być dostarczony do placówki, w której rodzic ubiega się o przyjęcie i złożony w wyznaczonym  do tego miejscu.
 10. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2021/2022.
 11. W każdym z przedszkoli, lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 03.06.2022r. o godz. 10:00.
 12. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą:
 13. a) 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z wyjątkiem  dzieci realizujących ustawowe roczne przygotowanie przedszkolne).
 14. b) Opłata za żywienie 8,00 zł za każdy dzień zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego.
 15. Opłaty wnosi się w ciągu pierwszych trzech dni trwania dyżuru na podany przez placówkę nr konta bankowego w wysokości uzgodnionej z intendentem   Brak wpłaty w określonym terminie wiąże się  ze skreśleniem dziecka z dyżuru.


Alpakoland

16 maja grupa Żabek i Biedronek wyjechała na wycieczkę do Klotyldzina – na spotkanie z alpakami. Na początek, po śniadaniu, pani przewodnik przedstawiła nam koniki, które są wykorzystywane do hipoterapii. Były one tak wyszkolone, że potrafiły nawet się uśmiechać i przybijać piątkę:) Następną atrakcją i chyba największą były alpaki. Dzieci głaskały je i karmiły marchewkami. Zwierzęta te są bardzo łagodne i doskonale reagują na towarzystwo człowieka, jednak czasami niezadowolone potrafią opluć. Mieliśmy okazję być tego świadkami :)) No cóż, każdy może mieć przecież gorszy dzień :))

 Kolejne spotkanie było z pozostałymi zwierzakami: kozami, królikami, świnkami i baranami oraz ze szkockim bykiem. Później pani przewodnik pokazała dzieciom największą na Ziemi rasę osła. Taka ciekawostka-w Polsce jest takich 20, a na świecie tylko 400. Następną atrakcją była przejażdżka konna, która sprawiła mnóstwo frajdy.

Na zakończenie dzieci miały czas, żeby pobawić się w strefie specjalnie przygotowanej dla nich, gdzie mogły skorzystać z trampolin, rowerów  i innego sprzętu sportowego. Czas spędzony był bardzo aktywnie, pogoda dopisała, a wycieczka ta była świetnym doświadczeniem, natomiast samo spotkanie z tymi przecudownymi zwierzakami było niesamowite. Myślę, że wrażenia z wycieczki  na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.

Albums


 

Udział w konkursie muzealnym

Grupa „Pszczółek” brała udział w konkursie muzealnym i wykonała piękny ul dla pszczół.W nagrodę za ich starania dzieci wzięły udział w spektaklu organizowanym przez teatr Fabryka Kultury. Ciekawym elementem była również wystawa z okazji 75-lecia Koła Pszczelarzy Bartnik.Dzieci wyszły bardzo zadowolone oraz zmotywowane i już nie mogą się doczekać kolejnego konkursu.